שיחות/ אליזבת בישופ

 Conversation/ Elizabeth Bishop

 The tumult in the heart

keeps asking questions.

And then it stops and undertakes to answer

in the same tone of voice.

No one could tell the difference.

Uninnocent, these conversations start,

and then engage the senses,

only half-meaning to.

And then there is no choice,

and then there is no sense;

until a name

and all its connotation are the

שיחות

המהומה בלב

שואלת ללא הרף .
ואז פוסקת ומתחייבת לענות

באותה נימת קול

ואיש אינו מבחין בהבדל

השיחות נפתחות ללא כנות

ואז, כל החושים מעורבים

רק מחצית המשמעות אל

ואין ברירה

ואחר כך אין גם טעם

עד ששם

וכל הקונוטציות שלו הן